Witamy w centrum rezerwacji samolotów szkoły Rozairo Ultralight Academy. Aby uzyskać dostęp, prosimy o kontakt.

Chcielibyśmy przedstawić kilka zasad obowiązujących osoby dokonujące rezerwacji na samolotach jednosilnikowych:

 • Sloty powinno się rezerwować w 2-godzinnych blokach.
 • Maksymalna liczba slotów kolejno po sobie następujących wynosi 2.
 • Zwiększenie liczby slotów, powyżej 2, należy uprzednio uzgadniać z Kierownikiem Szkolenia HT.
 • Pierwsze sloty na dany dzień, należy rezerwować zgodnie z godzinami otwarcia lotniska, patrz NOTAM/AIP.
 • Piloci budujący nalot mogą rezerwować sloty wyłącznie po godzinie 11 czasu lokalnego.
 • Na każdy slot 2-godzinny, należy wylatać minimum 1h 30min.
 • W ciągu pierwszych 30min. trwania slota, pilot powinien wykonać przegląd przedlotowy, oraz tankowanie samolotu.
 • Czas meldowania (stawienia się przed lotem) wynosi 2h przed zarezerwowanym slotem, chyba że, instruktor postanowił inaczej.
 • Czas gotowości do lotu, tzn. wszystkie obliczenia zrobione, plany poskładane, dokumenty podrukowane, mapy opisane, wynosi 30min. przed zarezerwowanym slotem.
 • Nie dochowanie czasu meldowania, bądź czasu gotowości może skutkować w zastosowaniu opłat zawartych w regulaminie szkolenia.
 • Piloci budujący nalot, mają możliwość dokonywania rezerwacji samodzielnie, natomiast rezerwacja taka, pojawi się w systemie jako rezerwacja niepotwierdzona
 • "PROVISIONAL". Kierownik Planowania potwierdza (bądź nie) rezerwacje oczekujące codziennie o 11:00.
 • Rezerwacje niepotwierdzone pojawiają się w systemie na tle znaków zapytania, oraz nazwisko pilota jest podkreślone linią przerywaną.
 • Jeżeli musisz odwołać, bądź skrócić lot z przyczyn pogodowych, technicznych, poinformuj nas o tym jak najszybciej.

Zapraszamy do systemu: www.goboko.com