Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo! Jesteśmy profesjonalistami, lotnictwo to nasza pasja i praca. Wieloletnie doświadczenie  w szkoleniu lotniczym, tysiące wylatanych godzin, setki wyszkolonych pilotów, najnowocześniejsze statki powietrzne, miła atmosfera,  atrakcyjne ceny i brak ukrytych kosztów składają się na pełne zadowolenie naszych klientów. Sprawdź komu powierzasz swoje zdrowie i życie!

Od dłuższego czasu myślę o szkoleniu, jednak nigdy wcześniej nie leciałem(am) samolotem ani wiatrakowcem i obawiam się czy nadaję się do latania?

Wystarczy zadzwonić i umówić się na kilkunastominutowy lot zapoznawczy i rozmowę z instruktorem. To do niczego nie zobowiązuje, koszt jest niewielki, a z pewnością pomoże podjąć decyzję i zapoznać się z wrażeniami z lotu.

Jakie dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem szkolenia?

- kopię świadectwa szkolnego,
- orzeczenie lotniczo – lekarskie (Jeśli posiadasz. Jeśli nie posiadasz, możesz dostarczyć przed wylotem samodzielnym)
- zgodę przedstawiciela ustawowego kandydata, jeżeli nie osiągnął on pełnoletniości (wypełniona i podpisana) – do pobrania tutaj

- kopia dokumentu tożsamości

- formularz zgłoszeniowy (wypełniony i podpisany) – do pobrania tutaj

- regulamin szkolenia (wypełniony i podpisany) – do pobrania tutaj

- oświadczenie o ryzyku (wypełniony i podpisany) – do pobrania tutaj

- umowa szkolenia (wypełniona i podpisana) – do pobrania tutaj

Jakie są wymagania wobec osób chcących przystąpić do szkolenia samolotowego?

- kandydat ukończone 18 lat lub uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia lotniczego na samolotach ultralekkich (świadectwo kwalifikacji mogą uzyskać osoby mające ukończone 16 lat).

- kandydat posiada aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie lub uzyska je przed pierwszym lotem samodzielnym.

- wylot samodzielny nastąpi najwcześniej w dniu ukończenia 16 lat.

 

Gdzie można zrobić badania lotniczo-lekarskie ?

Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich jest dostępna na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego - zobacz tutaj

 

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

 

Jak długo trwa szkolenie teoretyczne i w jakiej formie może się odbyć?

Program szkolenia samolotowego obejmuje 60 godzin. Dopuszcza się również szkolenie  metodą zaoczną lub e-learningową w wymiarze 90 % pełnego czasu. Pozostałe 10% odbywa się metoda stacjonarną w tzw. „ławce” z instruktorem. Szkolenie teoretyczne może być również prowadzone równolegle ze szkoleniem praktycznym.

 

Jak długo trwa szkolenie praktyczne?

Długość szkolenia zależny jest przede wszystkim od warunków atmosferycznych i dyspozycyjności ucznia.  Przy sprzyjającej pogodzie i prawidłowym przyswajaniu lekcji pilotażu, możemy ukończyć szkolenie praktyczne w około 14 dni.  Szkolenie może być również rozłożone na etapy i realizowane przez kilka sezonów lotniczych lub okresie urlopowym.

 

Gdzie odbywa się szkolenie praktyczne?

Szkolenie odbywa się na lądowisku. Dysponujemy zapleczem noclegowym dla osób dojeżdżających. Oferujemy na miejscu atrakcje dla osób towarzyszących i dzieci. Szczególnie na Mazurach okoliczne atrakcje zaspokoją w pełni nawet najbardziej wymagające gusta. Na życzenie klienta szkolenie może odbyć w innym miejscu pod warunkiem pokrycia kosztów dolotu i zakwaterowania. Miejsca dogodnego szkolenia znajdą Państwo w Menu głównym w zakładce „O Nas”, podzakładka „Szkoła” – zobacz tutaj.Ile godzin trzeba wylatać żeby ukończyć praktyczne szkolenie samolotowe?

Co najmniej 28 godzin lotu;

- w tym, co najmniej 8 godzin lotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (loty samodzielne);

- z czego, co najmniej 4 godziny lotu nawigacyjnego, w tym przelot nawigacyjny

co najmniej 150 km, podczas którego należy wykonać jedno lądowanie z

pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko startu;

Powyższa ilość godzin jest wartością minimalną nazruconą przez przepisy Prawo Lotbicze i stosone Rozporządzenia. Ze względu na sytuację ruchowa na danym lotnisku lub lądowisku ilość tak może ulec zmianie, ze względu np. na wydłużoną procedurę kręgu nadlotniskowego, oczekiwanie w powietrzu na lądowanie samolotu pasażerskiego, zrzut skoczków, loty szybowcowe lub balonowe itp.

 

Na jakim sprzęcie będzie dobywać się szkolenie samolotowe?

Podstawowe szkolenie odbywa się na samolotach 3Xtrim – rodzimej produkcji, Sport Star – czeskiej firmy Evektor, CTSW – niemieckiej firmy Flight Design Samoloty wyposażone sa w śmigła satła bądź o zmiennym skoku, klapy, hamulce aerodynamiczne, stałe podwozie, systemy ratunkowe, radia i transpondery. Szkolenie zaawansowane może będzie odbywać się na samolocie Sport Star wyposażonym w glass-cockpit i autopilota.

 

Co oznacza skrót UACP, UAP(L), itp.?

SAMOLOTY

UACP - Z ang. Ultralight Aircraft Pilot – czyli pilot ultralekkiego statku  powietrznego o maksymalnej masie startowej(MTOM) do 495 kg.

Do ww. świadectwa kwalifikacji UACP można wpisać następujące uprawnienia:

 • UAP(L),  

 • UAP(S),

 • UHP(L),

 • UHP(S),

 • UGLP,

 • INS(A),

 • INS(H),

 • INS(GL)

UAP(L) -  Z ang. Ultralight Aeroplane (Land) -  uprawnienie do pilotowania samolotu

ultralekkiego lądowegoWIATRAKOWCE

UAGP – z ang. Ultralight Autogyro Pilot –czyli  pilot ultralekkiego wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg.

Do ww. świadectwa kwalifikacji UAGP można wpisać następujące uprawnienia:

 • UAG(L),

 • UAG(S),

 • INSUAG(L) -  Z ang. Ultralight Autogyro(Land) Rating  -  uprawnienie podstawowe do pilotowania wiatrakowca ultralekkiego lądowego

 

Wszystkie skróty mogą Państwo znaleźć w złączniku nr. 11 do Dziennika Ustaw poz. 664  z dn. 7 Czerwca 2013 roku,  w którym publikowane jest   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji.

 

Wyżej wymieniony złącznik występuje w postaci  tabeli i znajduje się na stronie 58 do wyżej wymienionego rozporządzenia.  

 

Do pobrania:

– Dziennik Ustaw poz. 664 wraz z ww. Rozporządzeniem w sprawie świadectw Kwalifikacji

-  SKRÓTY NAZW SPECJALNOŚCI CZŁONKÓW PERSONELU LOTNICZEGO I SYMBOLE ŚWIADECTW

KWALIFIKACJI ORAZ UPRAWNIEŃ DO NICH WPISYWANYCHJak wygląda egzamin państwowy na świadectwo kwalifikacji i gdzie się on odbywa?

Egzamin państwowy na świadectwo kwalifikacji zdaje się przed Egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Składa się z części teoretycznej (test wyboru) i części praktycznej –lotu. Egzamin odbywa się w siedzibie Szkoły przy użyciu  statków powietrznych używanych podczas szkolenia.

Koszt odbycia egzaminu nie jest wliczony w koszt szkolenia i stanowi odrębną całość !!!

 

Jaka jest zdawalność egzaminów państwowych na świadectwo kwalifikacji?

W czasie naszej kilkuletniej działalności szkoleniowej możemy pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów przez naszych uczniów.

Po co jest świadectwo radiooperatora i gdzie zdaje się egzamin radiowy?

Świadectwo Radiooperatora i odpowiedni wpis w świadectwie kwalifikacji  upoważnia jego posiadacza do prowadzenia łączności radiotelefonicznej w ruchu lotniczym. Po odbytym szkoleniu uczeń może przystąpić do egzaminu radiowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.  Wnioski i harmonogram sesji egzaminacyjnych są dostępne na stronie UKE. Koszt egzaminu na „Świadectwo  operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej” wynosi 100zł  i 25 zł za jego wydanie.

Według obecnych wymagań prawnych nie jest konieczne posiadanie Ogólnego Świadectwa Radiooperatora w Służbie Lotniczej. Jeżeli natomiast chcemy latać tam gdzie łączność jest wymagana, jest ono niezbędne jako wkładka do Świadectwa Kwalifikacji UACP, czego dowodem jest wpis w wyżej wymienionym świadectwie UACP. Stanowi to również podwaliny do późniejszego szkolenia w ruchu kontrolowanym tzw. latanie w przestrzeni klasy C i D oraz G (choć jest to przestrzeń niekontrolowana lecz może w niej występować strefa RMZ – z ang. Radio Mandatory Zone (czyli strefa obowiązkowej komunikacji radiowej) – wszędzie tam jest to warunkiem niezbędny jest posiadanie radia i Świadectwa Radiooperatora.

 

Jakie uprawnienia posiada pilot samolotu ultralekkiego i jakie loty może wykonywać po zdaniu egzaminu i odebraniu świadectwa kwalifikacji?

Pilot po odebraniu druku świadectwa kwalifikacji może wykonywać loty w przestrzeni klasy G (niekontrolowanej), chyba, że jego szkolenie podstawowe przebiega na lotnisku kontrolowanym i z automatu może również wykonywać loty w przestrzeni klasy C (kontrolowanej).

W dowolnym momencie pilot (nie mylić z uczeń-pilot) może zabrać na pokład pasażera o ile nie jest nim dziecko poniżej 4 lat.

Przestrzeń klasy G: od poziomu terenu do FL 95 (Flight Level 95 odpowiada wysokości ok 2900 m) z wyłączeniem stref  kontrolowanych w okolicach lotnisk komunikacyjnych, lotnisk wojskowych, stref niebezpiecznych, poligonów, obszarów objętych ochroną itp.

Przestrzeń klasy C: od poziomu FL95 do FL280. Nawet gdyby nasz statek powietrzny był w stanie dolecieć, aż tak wysoko to niestety jako samolot ultralekki nie spełniałby wymaogów określony dla poruszania się w przestrzeni o zredukowanych minimach separacji pionowej między samolotami tzw. RVSM (Reduced Vertical Separartion Minima). Przestrzeń klasy C lub D występuje jeszcze o wile niżej i jest to przestrzeń nad lotniskiem i zazwyczaj sięga od GDN (Ground’u) czyli poziomu terenu nawet do FL100. Jest ona stworzona po to aby umożliwić zniżanie i lądowanie samolotów pasażerskich pod kontrolą zbliżania APP (Approach) oraz ruchu bezpośrednio nad lotniskiem tzw. TWR (Tower) czyli Wieży.Czy po zdaniu egzaminu, jeśli nie będę posiadał(a) własnego sprzętu, mogę wypożyczać go od Szkoły?

Tak. Oczywiście istnieje taka możliwość i każdy z naszych kursantów będzie traktowany priorytetowo i będzie mu przysługiwała zniżka w zależności od ilości wylatanych godzin. Stawka „normalnej” (mam tu na myśli „szkolnej”) motogodziny samolotu ultralekkiego zostanie w tym momencie pomniejszona o składową wynagrodzenia dla instruktora.

 

Czy na podstawie orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1 lub 2 oraz LAPL można wykonywać loty na ultralekkich statkach powietrznych?

Tak, zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 2 rozporządzenia MTBiGM z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 372) – wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji lub je posiadająca spełnia wymagania w zakresie sprawności fizycznej i psychicznej dla orzeczenia klasy I lub II.

Do pobrania ww. Rozporządzenie.

 

Czy po zakończeniu szkolenia mogę liczyć na pomoc instruktorów Ośrodka przy zakupie sprzętu i przygotowaniu własnego lądowiska?

Opieka nad świeżo upieczonym pilotem nie kończy się w momencie zdania egzaminu. Dbamy o to by każdego z naszych uczniów wprowadzić w świat lotniczy i stworzyć mu bezpieczne warunki do samodzielnego latania. Pomagamy w znalezieniu lotniska bądź lądowiska, doradzamy przy zakupie  nowego bądź używanego sprzętu, przygotowujemy niezbędną dokumentacje i prowadzimy obsługę techniczną statków powietrznych. Nie odbywa się to oczywiście bezpłatnie ponieważ zazwyczaj angażuje nasz czas i środki lecz każdy z naszych adeptów będzie traktowany na preferencyjnych warunkach.

Poza tym każdy z naszych kursantów który zakończył proces szkolenia może bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach teoretycznych prowadzonych dla innych grup.

Wszelkie inne szkolenia z zakresu szkoleń dodatkowych lub zaawansowanych objęte są odpłatnością wg. tabeli zamieszczonej w zakładce Cennik – do pobrania tutaj

 

Ile kosztuje szkolenie samolotowe?

Szkolenie teoretyczne to cena od 600 do 1500 zł brutto w zależności od ilości osób oraz czy szkolenie przeprowadzone jest metodą stacjonarną (grupową lub indywidualną), zaoczną, e-learningową lub zintegrowaną.

Szkolenie praktyczne to cena ok. 12 600 zł brutto. Program szkolenia przewiduje 28 godzin lotu. Koszt pełnej godziny lotnej to 450 zł brutto. Na tą cenę składa się: paliwo, resurs samolotu, jego ubezpieczenie, wynagrodzenie instruktora oraz podatki.  W naszym ośrodku czas lotu ucznia rozlicza się od chwili startu do lądowania. Nie wliczamy do niego czasu grzania silnika i kołowania!

Na lotniskach kontrolowanych doliczana jest kwota 50 zł netto do opłat lotniskowych za każdą godzinę lotu. Jeśli po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji UACP lub UAGP będziesz chciał wypożyczyć samolot, wówczas będziesz rozliczany w oparciu o motogodziny odczytane z licznika motogodzin zabudowanego na samolocie. Niestety w tym momencie do czasu lotu będą również wliczone grzanie silnika, kołowanie i ewentualne oczekiwanie przed pasem. Jest to jedyna możliwość aby dość wiarygodnie rozliczyć się z wynajmującym, ponieważ nie mamy innej możliwości kontroli wylatanych godzin.

 

Jakie są dodatkowe koszty szkolenia?

Nie mamy ukrytych opłat szkolenia. Cennik opłat stanowi integralną część umowy, która otrzymują Państwo przy podpisaniu Umowy na Szkolenie.

Jeśli uczeń-pilot na wyraźne swoje życzenie będzie chciał odbyć lot na lotnisko lub lądowisko spoza wykazu miejsc, na które latami będzie musiał się liczyć z tym, że koszty z tym związane zostaną na niego scedowane.

Poza opłatami za szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydat musi zrobić badania lotniczo-lekarskie, których cena wynosi od 150 – 350 zł.

Poza tym dochodzą koszty związane z uzyskaniem Świadectwa Ogólnego Radiooperatora w Służbie Lotniczej ok 150 zł płatne w UKE.

W skład opłaty za szkolenie nie jest wliczony egzamin końcowy z Egzaminatorem ULC. Jest to koszt do ok 250 zł płatny na konto ULC włączając w to opłatę za wydanie świadectwa kwalifikacji. Koszt wynajmu samolotu podczas egzaminu spoczywa na egzaminowanym.

 

Ile kosztuje egzamin na świadectwo kwalifikacji?

 

Według stawek obowiązujących od 15 lutego 2014 r opłaty lotnicze (do ULC) wynoszą: za egzamin teoretyczny 53 zł, za egzamin praktyczny 64 zł, za wydanie świadectwa kwalifikacji 43 zł. Dodatkowym kosztem towarzyszącym egzaminowi jest wynajęcie statku powietrznego na czas lotu egzaminacyjnego.